Psykisk funktions­nedsättning – socialpsykiatri

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen skyldighet att erbjuda boende, stöd i boendet samt möjlighet till daglig sysselsättning för människor med psykiska funktions­nedsättningar.

  • Boendestöd
  • Sysselsättning
  • Individuellt stöd i arbetet
  • Hjälpmedel
  • Anhörigstöd

  • Att du får bo på ett sätt som är anpassat efter dina individuella behov av särskilt stöd
  • Att du får stöd till en meningsfull sysselsättning och fritid
  • Att du får stöd i att planera ditt dagliga liv

Överklagan

Vill du överklaga beslut om boendestöd eller särskilt boende ska detta göras hos Förvaltningsrätten. Behöver du hjälp med din överklagan vänder du dig till din biståndshandläggare.

Alla som arbetar inom socialtjänsten, såväl anställda som politiker, har tystnadsplikt.

Ansökan

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud ansöka hos kommunens biståndshandläggare.

Dokument

Kontakt

Marina Fridlund, LSS-handläggare Telefon: 0591-642 32
E-post: marina.fridlund@hellefors.se

Fanny Forsell, LSS-handläggare Telefon: 0591-644 24
E-post: fanny.forsell@hellefors.se

Telefontid LSS-handläggare

Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Har du behov av akut hjälp?

Telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut

Sidan är uppdaterad 4/9 2020 12.45.09