Psykisk funktions­nedsättning – socialpsykiatri

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen skyldighet att erbjuda boende, stöd i boendet samt möjlighet till daglig sysselsättning för människor med psykiska funktions­nedsättningar.

Vad kan du få hjälp med

  • Boendestöd
  • Sysselsättning
  • Individuellt stöd i arbetet
  • Hjälpmedel
  • Anhörigstöd

Kommunens ansvar

  • Att du får bo på ett sätt som är anpassat efter dina individuella behov av särskilt stöd
  • Att du får stöd till en meningsfull sysselsättning och fritid
  • Att du får stöd i att planera ditt dagliga liv

Ansökan

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud ansöka hos kommunens biståndshandläggare.

Överklagan

Vill du överklaga beslut om boendestöd eller särskilt boende ska detta göras hos Förvaltningsrätten. Behöver du hjälp med din överklagan vänder du dig till din biståndshandläggare.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten, såväl anställda som politiker, har tystnadsplikt.

Broschyrer

Relaterad information

Sofint – samordningsförbund i norra Örebro län

Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS)

Är du anhörig och lever nära någon med psykisk ohälsa? FPS är en anhörigförening med mer än 30 års erfarenhet från den psykiatriska vården. FPS har med finansiering från Region Örebro Län en anställd anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i hela Örebro Län. Insatsen är utan kostnad.

Mer information om FPS

Kontakt

Marina Fridlund, LSS-handläggare Telefon: 0591-642 32
E-post: marina.fridlund@hellefors.se

Fanny Forsell, LSS-handläggare Telefon: 0591-644 24
E-post: fanny.forsell@hellefors.se

Telefontid LSS-handläggare

Måndag–fredag klockan 08.30–09.30

Har du behov av akut hjälp?

Telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut