Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Daglig verksamhet

Galaxen

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. Verksamheten är till för dig som är i yrkes­verksam ålder och inte har något arbete eller inte går i skola och därför behöver något stimulerande och meningsfullt att göra på dagarna.

Innehållet ska i så stor utsträckning som möjligt utgå från dina egna önskemål, förutsättningar, intressen och behov. Varje deltagare har en genomförandeplan, där du tillsammans med din handledare sätter upp individuella mål för aktiviteten, hur dessa ska uppnås samt vilket stöd som behövs.

Målet med verksamheten är att ge dig en intressant och meningsfull dag med möjlighet att utvecklas och växa som person.

I Hällefors finns cirka 20 olika verksamheter förlagda på olika platser i kommunen. Vi erbjuder sysselsättningar med varierat innehåll och inriktning så som exempelvis, hunddagis, fårskötsel, handel, trädgårdshandel, parkskötsel, pappershantering, storkök.

Galaxen

Lekstigen 44, 712 33 Hällefors

Hitta till Galaxen

Enheter på Galaxen

  • Björkbacken telefon: 0591-644 23
  • Lyckan telefon: 0591-644 15
  • Pappersgruppen telefon: 0591-644 22
  • Socialpsykiatrin telefon:  0591-642 46
  • Bostödjarna telefon: 0591-641 84

Blanketter

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se