Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Korttids­boende LSS

Om du som anhörig/närstående behöver få utrymme för avkoppling och personen med funktions­nedsättning behöver få möjlighet till miljöombyte kan insatsen ges i form av korttidshem, hos en familj eller i form av lägerverksamhet.

Insatsen kan lämnas regelbundet eller som en lösning i situationer som inte kunnat förutses.

Kommunen tillhandahåller korttids­boende enligt LSS till alla åldersgrupper.

För att ansöka om korttidsvistelse ta kontakt med biståndshandläggaren.

Blanketter

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se