Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Personlig assistans

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd där du får hjälp med dina grundläggande behov av en eller flera personliga assistenter.

Vem kan få personlig assistans?

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka om personlig assistans för din dagliga livsföring.

Vad kan du få hjälp med?

Du kan exempelvis få hjälp med personlig hygien, att äta, av- och påklädning, att kommunicera med andra samt annan hjälp av personlig karaktär.

Utöver assistans för de grundläggande behoven kan du som har en funktionsnedsättning även få rätt till insatser för andra kvalificerade personliga behov, förutsatt att dessa inte tillgodoses på annat sätt

Kommunens ansvar

Kommunen har det grundläggande ansvaret.

Försäkringskassans ansvar

Om du har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka kan det ekonomiska ansvaret övergå till Försäkringskassan som utreder och fattar beslut om ersättning för assistans.

Vem utför personlig assistans?

Du kan antingen få personlig assistans direkt från kommunen eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenten eller assistenterna. Du har även valmöjligheten att köpa assistans från ett kooperativ eller annat företag.

Blanketter

Kontakt

Elin Karlsson, enhetschef personliga assistenter Telefon: 0591-643 30
E-post: elin.karlsson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se