Tandvårdsstöd

Tandvård ges både vid Landstingets folktandvård och av privata tandläkare.

Tandvård för barn och ungdomar

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år de fyller 19. Landstinget ansvarar för denna tandvård.

Tandvård för vuxna

Från det år du fyller 20 får du betala en stor del av tandvården själv. Om tandläkaren eller tandhygienisten är ansluten till försäkringskassan kan du få ekonomiskt stöd från staten.

Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få avgiftsfri munhälsobedömning

Personer med ett stort omvårdnadsbehov kan erbjudas munhälsobedömning och vård i hemmet. Efter munhäsobedömningen kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist. Den som kan få avgiftsfri uppsökande verksamhet kan också få nödvändig tandvård med avgift som för läkarbesök.

Relaterade länkar

Kontakt

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se