Stöd för barn och unga

Om du känner att du inte mår bra av olika anledningar kan du på denna sida få en del tips om vart du ska vända dig för att få råd, stöd och hjälp.

Individ- och familjeomsorg – Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Individ- och familjeomsorgsenheten finns på Kyllervägen 37 i Hällefors. Telefon: 0591-643 20.

Mer information under familj, barn och ungdom

Elevhälsa

Elevhälsoteamet som består av skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kurator och psykolog arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.
Telefon: 0591-641 00.

Mer information under elevhälsa

Aggression replacement training (ART)

ART är ett manualbaserat träningsprogram för ungdomar i åldern 12–20 år med beteendeproblem. Syftet är bland annat att minska aggressivitet för att förhindra återfall i normbrytande beteende. Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer, telefon 0591-643 20.

Socialstyrelsens information om ART

Vintergatan (stödgrupper för barn med krångel i familjen)

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med förälder som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att medverka i en stödgrupp helt kostnadsfritt. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att det är inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om de inte får stöd och hjälp tid.

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka dig vidare här nedan för att se mer information om olika problem.

Relaterade dokument

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut