Trygg och säker utskrivning

470 px bred bild

Det finns en lag för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ersätter den tidigare betalningsansvarslagen.

Syftet med den lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. För att nå dit måste samverkan runt patienten utvecklas. Nu finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län. Du kan läsa mer om detta på Region Örebro.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning

Sidan är uppdaterad 7/9 2020 10.57.53