Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hjälpmedel

Ett hjälpmedel kan underlätta i det dagliga livet och kan innebära att du blir mer självständig. Vid utprovning bedöms behovet av hjälpmedel av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Exempel på hjälpmedel som kan utprovas är bad- och duschhjälpmedel, toalettstolsförhöjningar samt förhöjande sittdynor.

För de som har svårt att minnas, planera, strukturera eller har svårt med tidskontroll finns hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig eller mer delaktig i samhällslivet.

Sjukgymnasterna på Hällefors vårdcentral och hemrehabsjukgymnasten är ansvariga för utprovning av samtliga gånghjälpmedel.

Kommunen är ansvarig för att tillhandahålla hjälpmedel när det krävs vård- och behandling i hemmet.

Hjälpmedel lånas kostnadsfritt av kommunen eller av landstinget.
Samtliga hjälpmedel återlämnas när brukaren inte behöver dem längre.

Kontakt

Peter Elfsten, hjälpmedelsombud Telefon: 0591-642 48
E-post: peter.elfsten@hellefors.se

Distriktsarbetsterapeuter

Jenny Bergström Telefon: 0591-642 47
E-post: jenny.bergstrom@hellefors.se

Sara Gustafsson Telefon: 0591-642 44
E-post: sara.gustafsson@hellefors.se

Jenny Haglund Telefon: 0591-642 83
E-post: jenny.haglund@hellefors.se

Ulrika Saxin Telefon: 0591-642 45
E-post: ulrika.saxin@hellefors.se

Telefontid

Måndag–tisdag, torsdag–fredag klockan 11.00-12.00

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se