Särskilt förordnad vårdnadshavare

Hällefors kommun söker personer som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare.

Har du möjlighet att hjälpa ett ensamkommande barn eller ungdom?

När ensamkommande barn och ungdomar beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Enligt föräldrabalken ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas ansvara för att väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vem kan bli särskild förordnad vårdnadshavare och hur går det till?

Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska vända dig till socialtjänsten. Du kommer att få information och beskrivning av vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare samt möjlighet att ställa frågor.

En socialsekreterare för ensamkommande barn och unga kommer att träffa dig för ett personligt samtal. Detta för att se över vilka möjligheter du har som vårdnadshavare att tillgodose barnets behov. Kontroll kommer att göras i polis-, kronofogde- och socialregistret. När utredningen av dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare är klar kommer du och barnet att presenteras för varandra. Individ- och familjeomsorgen skickar därefter över ansökan till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för de formella kontakterna med myndigheter. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnets ekonomi, att de bidrag som kan sökas blir sökta samt att barnet får sina behov tillgodosedda ekonomiskt. En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte försörjningsansvar för barnet. Ensamkommande barn är placerade på kommunens boende Solrosen. Det är således personal på boendet där barnet bor som ansvarar för det praktiska, dagliga ansvaret för barnet. Personal på boendet ansvarar tillsammans med särskilt förordnade vårdnadshavaren att barnet sköter sin skola och har sysselsättning på fritiden. När barnet fyller 18 år avslutas uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare per automatik.

Arvode

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du rätt till ett arvode från kommunen.

Kontakt