Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

470 px bred bild

En ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen.

Syftet med lagen är att genom trygg och effektiv ut­skrivning minska vårdtiderna för utskrivnings­klara patienter inom slutenvården. För att nå dit måste samverkan runt patienten utvecklas. Nu finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Nyhetsbrev

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se