Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur hellefors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Hällefors kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1). Alla kända tillgänglighetsproblem beskrivs nedan.

WCAG 2.1

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • På webbplatsen finns många pdf-dokument. Endast ett par av dessa är tillgänglighetsanpassade. Många av dessa pdf-dokument är publicerade före 23 september 2018.
  • Videon om Hällefors kommun är inte textad eller syntolkad. Videon publicerades i början på 2019.
  • Vissa klickbara områden kan vara för små.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem på webbsidorna senast 23 november 2020. Dokumenten har vi ingen tidsplan på.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av hela hellefors.se med webbpublicerings­verktyget Sitevisions egen kvalitetskontroll vid publicering. Senaste bedömningen på alla sidor gjordes i början på 2019. Vi testar sidor kontinunerligt när vi publicerar dem.

Just nu håller vi på att testa sidor i Lighthouse.

Redogörelsen är uppdaterad 11/6 2020 13.29.28.

Lansering av webbplatsen

  • Webbplatsen publicerades 11 oktober 2012 .
  • Omgjord till responsiv webbplats 19 december 2013.