Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag. Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

Under de här sidorna kan du läsa mer om hur kommunen arbetar efter offentlighetsprincipen samt hur du överklagar beslut.

Senast uppdaterad