Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Poliittinen organisaatio

Hälleforsin kunnan korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuustossa on 31 jäsentä, ja paikat jaetaan yleisten vaalien tulosten mukaan. Kunnanvaltuuston yhteydessä toimivan vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia lautakuntiin, hallituksiin ja muihin kunnallisiin luottamustehtäviin valittavista jäsenistä. Myös kunnan viisi tilintarkastajaa toimivat kunnan-valtuuston välittömässä alaisuudessa.

Hälleforsin kunnalla on kaksi omaa lautakuntaa: kunnanhallitus ja vaalilautakunta, joiden jäsenet kunnanvaltuusto nimittää. Lisäksi Hälleforsin kunta on edustettuna kahdessa yhteisessä lautakunnassa: yliholhouslautakunnassa sekä Bergslagenin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, joiden toimipaikat sijaitsevat kunnassa.

Hälleforsin kunta on edustettuna myös kahden kuntayhtymän eli Bergslagenin kunnallistekniikan ja Bergslagenin pelastuspalvelun johtoryhmissä.

Näiden lisäksi kunnassa on useita kokonaan tai osittain omistettuja kunnallisia yhtiöitä sekä säätiöitä, joiden perustajiin kunta kuuluu.

Kunnan korkein päättävä elin on kunnanvaltuusto, jonka jäsenet kunnan asukkaat valitsevat vaaleilla joka neljäs vuosi. Kunnanvaltuustossa on 31 varsinaista ja 18 varajäsentä. Kunnanvaltuuston jokaisella puolueella on oma ryhmänjohtaja.
Hälleforsin kuntaa johtaa toimikaudella 15.10.2014–14.10.2018 enemmistö, joka koostuu puolueista S, M, GL ja LBPO.

S=ArbetarpartietSocialdemokraterna (sosiaalidemokraattinen työväenpuolue), M=Moderatasamlingspartiet (maltillinen kokoomus), GL=Grythyttelistan (Grythytte-lista), LBPO=LandsbygdspartietOberoende (maaseudunpuolue riippumattomat)

Kunnanhallitus on kunnan johtava poliittinen hallintoelin, joka vastaa koko kunnan kehityksestä ja taloudesta. Kunnanhallitus johtaa ja koordinoi kunnan talouden ja toimintojen suunnittelua ja seurantaa.

Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen, jossa toimikaudella 2015–2018 on 11 varsinaista ja 11 varajäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on samalla kunnan ainoa kokopäiväisesti palkattu kunnanneuvos.

Kunnanhallituksen yhteydessä toimii kolme eri asioita valmistelevaa valiokuntaa.

Yleinen valiokunta vastaa strategisten kysymysten valmistelusta ja valvonnasta tietyillä kunnanhallituksen vastuualueilla.

Valiokunnan valvomia toimintoja ovat mm. kehitys, henkilöstö, IT, talous, suunnittelu, tiedotus, hallinto ja kansalaisille suunnatut palvelut.

Sivistysvaliokunta vastaa strategisten kysymysten valmistelusta ja valvonnasta tietyillä kunnanhallituksen vastuualueilla.

Valiokunnan valvomia toimintoja ovat mm. koulut, koulutus, vapaa-aika, ateriat, kirjastot, oppilasterveydenhuolto ja kulttuuri.

Erityishuoltovaliokunta vastaa strategisten kysymysten valmistelusta ja valvonnasta tietyillä kunnanhallituksen vastuualueilla.

Valiokunnan valvomia toimintoja ovat mm. sosiaalipsykiatria, vanhusten hoito ja hoiva, yksilö- ja perhehuolto, tietyille toimintaesteisille annettava tuki ja palvelu, kotouttaminen, työmarkkina- ja työllisyystoimet sekä kuluttajavalistus.

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00