Politik och demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för verksamheten ligger hos de förtroendevalda. Genom att rösta i de politiska valen vart fjärde år får du en möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling. Du kan också påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag genom exempelvis ett medborgarförslag. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samverkar i gemensamma frågor. Tillsammans har partierna 16 mandat och majoritet i Hällefors kommunfullmäktige.

De partier som inte tillhör majoritetssidan är oppositionen. Representanter från Moderaterna, Grythyttelistan och Centerpartiet har en valteknisk samverkan. Utöver det tillhör Sverigedemokraterna oppositionen.

  • Socialdemokraterna 9 mandat
  • Vänsterpartiet 7 mandat
  • Moderaterna 6 mandat
  • Sverigedemokraterna 4 mandat
  • Centerpartiet 3 mandat
  • Grythyttelsitan 2 mandat
  • Totalt 31 mandat

Sidan är uppdaterad