Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Är du anhörig och lever nära någon med psykisk ohälsa och hjälper till om personen inte klarar av vardagen på egen hand? Med anhörig menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän.

Med fokus på dig som anhörig lär vi oss om stress och sårbarhet,
medberoendebetéende, egna och andras känslor, förhållningssätt till
sig själv med mera. Vi hittar idéer och strategier för att kunna vara mer varsam med sig. Du som anhörig får ta del av teorier och studier, får tips och idéer kring att förebygga stress, uppslag till strategier för medveten närvaro.

Sex organiserade utbildningstillfällen där modulerna bygger på varandra,
varför du behöver kunna delta vid samtliga träffar. Din medverkan vid
samtliga träffar ger dig möjlighet att prioritera dig själv och dessutom få
tillfälle för socialt umgänge med andra i liknande situation.

Sex tillfällen under våren 2023

 • torsdag 9 februari
 • torsdag 16 februari
 • torsdag 23 februari
 • torsdag 2 mars
 • torsdag 9 mars
 • torsdag 16 mars

Tid: 17.00–20.00
Plats: Psykiatrisk mottagning, Lindesbergs lasarett, plan 01
Avgift: Kostnadsfritt, inkluderar material och fika
Målgrupp: Du som är anhörig och stödjer en närstående med psykisk ohälsa. Vi vänder oss till dig som bor i norra länsdelen (Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg)
Anmälan: Senast 14 januari 2023. Begränsat antal platser
Anmälan till: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
telefon 070-320 48 14
Handledare: Birgitta Gunnarsson, anhörigkonsulent FPS

Psykisk ohälsa är vanligt. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i sin närhet lever med psykisk ohälsa. Är kanske du en av dem, eller känner du någon som behöver vägledning eller stöd?

Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) är en anhörigförening med mer än 30 års erfarenhet från den psykiatriska vården. FPS har med finansiering från Region Örebro Län, har en anställd anhörigkonsulent som heter Birgitta Gunnarson. Hon stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i hela Örebro Län. Insatsen är utan kostnad.

 • FPS anhörigkonsulent, möter anhörigas behov av stöd på individnivå.
 • Erbjuder stödsamtal, enskilt eller om man vill ha med sig familjen.
 • Rådgivande handledning och kommunikation.
 • Motiverande samtal (MI). Acceptans och förhållningssätt.
 • Guidar till rätt instans inom Region Örebro Län.
 • Informerar om sjukdom/tillstånd, rättigheter inom vård och rehabilitering.
 • Samverkar med andra aktörer och intresseföreningar för att motverka skuld, skam, stress och stigma. För att ändra attityder och därigenom arbeta för att främja psykisk hälsa.
 • Hjälper till med information till vårdpersonal och studerande.
 • Ger tips om anhörigcirklar och föräldrautbildning, litteratur samt hemsidor.

För kontakt och/eller tidsbokning

E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Länk till FPS: www.psykiatrisktsamarbete.se

Facebook för evenemang och föreläsningar: www.facebook.com/orebrofps

Senast uppdaterad