Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anhörigstöd vid psykisk ohälsa

Är du anhörig och lever nära någon med psykisk ohälsa och hjälper till om personen inte klarar av vardagen på egen hand? Med anhörig menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän.

Psykisk ohälsa är vanligt. I Sverige har tre av fyra egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i sin närhet lever med psykisk ohälsa. Är kanske du en av dem, eller känner du någon som behöver vägledning eller stöd?

Föreningen för Psykiskt Samarbete (FPS) är en anhörigförening med mer än 30 års erfarenhet från den psykiatriska vården. FPS har med finansiering från Region Örebro Län, har en anställd anhörigkonsulent som heter Birgitta Gunnarson. Hon stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa i hela Örebro Län. Insatsen är utan kostnad.

  • FPS anhörigkonsulent, möter anhörigas behov av stöd på individnivå.
  • Erbjuder stödsamtal, enskilt eller om man vill ha med sig familjen.
  • Rådgivande handledning och kommunikation.
  • Motiverande samtal (MI). Acceptans och förhållningssätt.
  • Guidar till rätt instans inom Region Örebro Län.
  • Informerar om sjukdom/tillstånd, rättigheter inom vård och rehabilitering.
  • Samverkar med andra aktörer och intresseföreningar för att motverka skuld, skam, stress och stigma. För att ändra attityder och därigenom arbeta för att främja psykisk hälsa.
  • Hjälper till med information till vårdpersonal och studerande.
  • Ger tips om anhörigcirklar och föräldrautbildning, litteratur samt hemsidor.

För kontakt och/eller tidsbokning

E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Länk till FPS: www.psykiatrisktsamarbete.se

Facebook för evenemang och föreläsningar: www.facebook.com/orebrofps

Senast uppdaterad