Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Rehabilitering Helga/Helmer

Vi satsar på rehabilitering i hemmet efter vistelse på lasarett eller kortids­boende. Helga/Helmer är en arbetsmodell som ger mer tid och möjlighet att prova hemma innan vi tar det formella beslutet om hur hjälpen ska se ut i framtiden.

En person har legat på sjukhus. Vår bedömning är att personen är utskrivningsklar och kan komma hem. Vårdtiden har varit kort och personen har inte hunnit återhämta sig. Därför är det svårt att veta vad personen kommer att kunna göra själv eller hur mycket hjälp hen har behov av hemma.

Med hjälp av hemtjänsten och rehabundersköterskor med en viss träningshjälp hemma kommer det att visa sig vilken återhämtning av de egna resurserna vi förväntar oss och vilka förutsättningarna är till så stor självständighet som möjligt.

Efter två veckor med Helga/Helmer sker en vårdplanering i hemmet där vårdtagaren, eventuellt närstående, hemtjänstpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare deltar. För att en vårdplanering ska kunna ske krävs ett samtycke från vårdtagaren.

Underlaget för biståndsbeslutet är den dagliga dokumentationen som personalen har utfört.

Kostnaden för de två Helga/Helmer veckorna utgår från kommunens maxtaxa och är reglerade utifrån inkomst och boendekostnad.

Broschyr

Senast uppdaterad