Resor och bidrag

Rött gymnasiekort

I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från skolan samt bidrag för inackordering och resor.

Kort för buss och tåg

Färdbeviset för resor till och från skolan består av ett gymnasiekort och ett giltighetsbevis. På kortet finns en biljett laddad som gäller hela läsåret. Kortet är personligt och det innebär att du inte får låna ut det till någon annan.

Alla kommunens gymnasieelever förutom de som studerar i Örebro får kortet från expeditionen på Pihlskolan. De som studerar i Örebro får hämta sitt kort på den skolan de studerar.

Regler för dig som är berättigad till ett gymnasiekort

Bidrag

Inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort. Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om bidraget hos din hemkommun.

Resebidrag

Du som inte har inackorderingsbidrag och inte kan använda befintliga buss­förbindelser kan få resebidrag. Bidraget kan också beviljas i de fall då du behöver anslutningsskjuts till närmaste busshållplats.

Inackorderingstillägg

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Läs mer om inackorderingstillägget på CSN:s webbplats

Tidtabeller

Länstrafiken Örebro – Klicka på länken tidtabeller mitt på sidan eller sök efter resa i sökrutorna.

www.lanstrafiken.se

Värmlandstrafik – Tidtabell Östra Värmland

www.varmlandstrafik.se

SJ och Tåg AB – Enklast är att söka en tidtabell i sökrutorna på SJ. På Resrobots webbplats hittar du tidtabellerna som pdf.

Kontakt

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-633 04 03
E-post: anna.asling@hellefors.se

Expedition

Telefon: 0591-641 95  
Besöksadress: Klockarvägen 4, Hällefors
Postadress: Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Hitta till Pihlskolan

Sidan är uppdaterad