Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av Bygg och miljönämnden och är en gemensam förvaltning för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen är indelad i fyra enheter. Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö. Enheten arbetar med arkitektur, gestaltning och samhällsplanering. Enheten hanterar även kartor, adresser, mätuppdrag och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontorets uppdrag är att arbeta för en god bebyggd miljö, samt långsiktig och hållbar samhällsutveckling genom rådgivning, samverkan, prövning och tillsyn. Enheten arbetar med bygglovs- och anmälningsärenden, ärenden om strandskyddsdispenser för byggnadsverk, bostadsanpassningsbidrag samt tillsyn utifrån plan- och bygglagen. Miljökontorets uppdrag är att motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljö samt bidra till att Sveriges miljömål uppnås. Miljökontoret handlägger tillstånd och har tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och alkohol. Inom staben finns olika stödfunktioner till förvaltningen och nämnden samlade, exempelvis arkiv, diarieföring och ekonomi. Staben har även hand om kommunernas geografiska informationssystem (GIS) samt energirådgivning. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen info@sb-bergslagen.se Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg Tillförordnad Förvaltningschef Marie Jonsson marie.jonsson@sb-bergslagen.se 0581-830 22 Enhetschef Stadsbyggnadskontoret Isabella Lohse isabella.lohse@sb-bergslagen.se 0581-830 05 Enhetschef Bygglovskontoret Martin Nordh martin.nordh@sb-bergslagen.se 0581-830 72 Enhetschef Miljökontoret Hilkka Sievert hilkka.sievert@sb-bergslagen.se 0581-830 25 Enhetschef Stab Maria Larsson maria.larsson@sb-bergslagen.se 0581-831 02 Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad