Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är ett högskole­förberedande program som ger en bred bas att stå på inför vidare studier. Hos oss erbjuds inriktningarna samhälls- och beteende­vetenskap. I för­djupningen Räddning och säkerhet läser du kriminologi, juridik och människans säkerhet.

Du som elev på SA kommer att arbeta med områden som handlar om hur samhället och människan samspelar. Frågor som tar upp demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är centrala i undervisningen. Svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk är också en viktig del av utbildningen.

Inriktningen samhälls­vetenskap innehåller kurser inom geografi, historia, samhälls­kunskap och religion. Utbildningen ger dig ett historiskt perspektiv, så att du med hjälp av det förflutna ska förstå dagens samhälle.

Inriktningen beteende­vetenskap innehåller kurser inom psykologi, sociologi, kriminologi och juridik. Du kommer därmed öka din förståelse för människors agerande i olika situationer och sammanhang.

Om du är intresserad av idrott och träning kan du fördjupa dig inom det området. Du kommer att få möjlighet att utvecklas som ledare och att prova flera olika idrotter och många andra aktiviteter, som kommer utveckla andra sidor hos dig än de du redan visste fanns.

Om du är intresserad av att arbeta inom polisen, försvars­makten, räddnings­tjänsten, ambulans­sjukvården, sjukvård eller bara har ett intresse för att arbeta med människor är denna fördjupning perfekt för dig.

Oavsett inriktning kommer du vara väl förberedd för vidare studier på universitet och högskola. Programmet ger möjlighet att vidare­utbilda sig till många olika yrken till exempel polis, jurist, psykolog, journalist, ekonom, lärare och socionom.

Programstruktur

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95