Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Särskilda behov

Om en elev behöver stöd i skolan utöver det vanliga så finns det hjälp att få från bland annat elevhälsan. Rektorn ansvarar för stödinsatser.

Elevhälsan finns till för Hällefors kommuns elever i grundskolan och gymnasieskolan som har speciella behov. De arbetar med råd, stöd och handledning kring elever i behov av särskilda insatser.

Information om elevhälsan

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsningstjänst erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla.

Mer information om digital bokhylla

I de fall utredningen visar att en elev har behov av stöd, som inte kan tillgodoses inom ramen för det dagliga arbetet ska ett åtgärdsprogram utarbetas.

I åtgärds­programmet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar.

Elever och vårdnads­havare ska ges möjlighet att delta när åtgärds­programmet utarbetas.

Samtliga beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagande­nämnd.

Kontakt

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

Klockarhagsskolan

År F–3 Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

År F–6 Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

År F- 6 Anna Hult, kurator Telefon: 0591-643 25
E-post: anna.hult@hellefors.se

År 4–6 Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64 E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad