Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Skolskjuts

Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafik­förhållandena, elevens funktions­nedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Skolbuss utanför icahallen

Rätten att få skolskjuts gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola kommunen placerat dem i.

Skolskjuts erbjuds elever boende utanför Hällefors och Grythyttans tätorter med minst två km skolväg.

Väntetider (gäller inte gymnasieskolan)

Vid skolans början och slut bör väntetiden ej överstiga 40 minuter för elever i förskoleklass till och med år 5, för elever i år 6–9 bör väntetiden ej överstiga 40 minuter på morgonen och 80 minuter på eftermiddagen. Till väntetiden kommer 10 minuter som disponeras av eleven till exempel hopplockning av böcker, av- och påklädning med mera.

Delegation

Beslut om skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl fattas av rektor.

Om du har en funktionsnedsättning behöver du ansöka om skolskjuts så att huvudman kan ta beslut utifrån dina behov. Ansökan ska alltså enbart göras för elev med funktionsnedsättning, övriga får skolskjuts automatiskt utifrån de riktlinjer som finns.

Ansökan om skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl

Skolskjuts i hemkommun enligt särskilda skäl kan sökas på blanketten nedanför.

Ansökan om skolskjuts för person med funktionsnedsättning Pdf, 86.7 kB.

Skolskjutsar utförs av Connect Bus och linjelagda turer utförs av Nobina Sverige AB.

Kommunens beslut om skolskjutsar kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklaga beslut

Kontakt

Christer Nordh, skoladministratör
Telefon: 0591-641 75
E-post: christer.nordh@hellefors.se

Connect Bus
Reijo Niittymäki
076-762 63 90

Sidan är uppdaterad