Skylttillstånd

Skyltning Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Bygglov och andra tillstånd Skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen (2010:900) inom detaljplanelagt område. Det behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt. Det gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam med flera. Skyltar utanför detaljplanelagt område kräver inte bygglov. Däremot kan tillstånd i vissa fall krävas av Trafikverket och Länsstyrelsen för att sätta upp en skylt. För skyltar som placeras på offentlig plats krävs tillstånd av Polisen. Riktlinjer för skyltar Samhällsbyggnad Bergslagen har tagit fram riktlinjer för skyltning. Syftet är att alla på ett lätt och överskådligt sätt ska kunna ta del av regler som gäller för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Dokumentet ska också vara en vägledning vid val av skyltning och stöd vid bygglovgivningen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Lär mer om lov för skyltar Skyltprogram Riktlinjer för skyltar Relaterade e-tjänster Bygglov, rivningslov och bygganmälan

Sidan är uppdaterad