jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i max en minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelser kan polisanmälas. Utsläppen är extra stora när motorn är kall. Det är då också ofta sådana väderförhållanden att avgaserna stannar kvar och inte vädras bort. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Genom ventilation dras avgaser även in i lägenheter, skolor och daghem, vilket kan ge obehag inomhus. Tomgångskörning påverkar miljön negativt Förbränning av fossila bränslen bidrar till klimatförändringen och ger utsläpp av ämnen som är försurande och övergödande. Många tror att det inte är någon fara med tomgångskörning om bilen har katalysator. Men en katalysator fungerar först efter att den har blivit varm, efter 2-3 kilometers körning vintertid. Detta innebär att en katalysatorbil ger ungefär samma utsläpp som en gammal bil vid kallstarter. Motorvärmare För att undvika kallstarter som belastar hälsan, miljön och bilen kan du använda motorvärmare. En motorvärmare gör motorn varm och minskar bränsleåtgången, vilket minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på. Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare -15 C – max. 1,5 timme 0 grader – max 1 timme temperaturer över +10 C – använd inte motorvärmare. Undantag från regeln: trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sop- och kylbilar. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad