Trafik och resor

Här hittar du bland annat information om kollektivtrafik, parkering och underhåll av kommunens gator och torg. Under de här sidorna får du även information om skötseln av kommunens lekplatser och grönområden

Blå buss och folk som väntar utanför

Hitta hit

Hällefors ligger mellan Nora och Kopparberg efter länsväg 244. Du tar dig hit genom att åka bil eller buss. Men det finns även tågförbindelse från Göteborg.

Snö och halka

När snöröjning, halkbekämpning och bort­forsling av snö sker hittar du information om på Samhällsbyggnad Bergslagens webbplats.

Felanmälan

I appen kan du rapportera fel och brister eller lämna in synpunkter gällande bland annat gata/trafik, park och vatten/avlopp.

Färdtjänst

Information om hur du ansöker om att få färdtjänst och hur du beställer resa.

Sidan är uppdaterad