Trafikregler och säkerhet

Stationsvägen vid resecentrum

Trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar på uppdrag av Hällefors för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

Cirkulationsplatser och fartdämpande hinder

Några av de åtgärder som används är, 30 km/h, cirkulationsplatser och fartdämpande hinder som exempelvis byglar och avsmalningar med genomsikt.

Häckar och buskage

För att få en säker trafikmiljö måste häckar och träd vid gator och gångbanor klippas. Samhällsbyggnad Bergslagen informerar om tryggare trafikmiljö i broschyren "Klipp häcken!".
Länk till sidan fastighetsägarens ansvar

Transport

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger vikt- och/eller dimensioner som är tillåtna enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Information om de regler som gäller beträffande transport­tillstånd kan läsas på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket

Berör transporten endast Hällefors kommun ska ansökan skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen.

Ansökan om transporttillstånd som endast berör kommunen

För transporter som berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas.

Ansökan om transporttillstånd som berör flera kommuner