Gator och torg

Centrala Hällefors

På de här sidorna hittar du bland annat information om drift och underhåll av gator, vägar och torg inom Hällefors kommun.

Samhällsbyggnad Bergslagens ansvar

Skötsel av gator och vägar, väghållaransvaret omfattar endast kommunala gator. Frågor gällande regler, föreskrifter, hastighetsbegränsningar och farthinder.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Det vill säga de vägar som inte är kommunala eller privata.

Blankett

Kontakt/felanmälan

Servicecenter Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
måndag–fredag 8–16
lunchstängt 12–13
dag före helgdag 8–12

servicecenter@sbbergslagen.se
www.sbbergslagen.se

Så här gör du felanmälan

Det finns även en app där du kan göra felanmälan, rapportera fel och brister eller helt enkelt lämna in synpunkter.

Här kan du ladda ner appen