Lekplatser

Foto: Lekparken vid korsningen Hammarvägen-Kyllervägen

I Hällefors kommun finns fyra kommunala lekparker, förutom de som finns intill skolor och förskolor.

Var finns de kommunala lekparkerna?

Tre av lekparkerna finns i Hällefors: Rönnskärsvägen, Kyllervägen/Hammarvägen och Schillingvägen/Wigelievägen.

En lekpark finns i Grythyttan: Närkesgatan/Skiffergatan.

Samhällsbyggnad Bergslagens ansvar

De kommunala lekparkerna är det Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarar för.

Bostadsbolagets ansvar

Lekparkerna som finns i Hällefors Bostads AB:s (BoAB) parker och bostadsområden ansvarar BoAb för.

www.halleforsbostad.se

Övrigas ansvar

Utöver lekparker som kommunen ansvarar för finns det även lekparker som är privata. Dessa kan vara uppförda av till exempel en bostadsrättsförening eller en villaägarförening.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Text