Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Vaikuta

Kansalaisehdotukset ja muut vaikutusmahdollisuudet.

Kansalaisehdotus on kansalaisen mahdollisuus tehdä kunnalle ehdotus jostakin haluamastaan muutoksesta tai parannuksesta kunnan toiminnassa. Kunnat saavat itse päättää, tarjoaako kunta asukkailleen mahdollisuuden tehdä kansalaisehdotuksia. Hälleforsin kunnassa on ollut mahdollista tehdä kansalaisehdotuksia vuodesta 2003 lähtien.

Kaikki kunnassa kirjoilla olevat henkilöt voivat tehdä kunnalle kansalaisehdotuksen. Ehdotuksia voivat siten tehdä myös esimerkiksi lapset tai muut henkilöt, joilla ei ole äänioikeutta. Lisäksi useammat henkilöt voivat laatia ehdotuksen yhdessä, mutta heidän kaikkien on allekirjoitettava ehdotus. Esimerkiksi yhdistykset eivät voi tehdä yhteistä kansalaisehdotusta, vaan yhdistyksen yhden tai useamman jäsenen on allekirjoitettava ehdotus.

Jos haluat tehdä kansalaisehdotuksen, lähetä se postitse tai täytä kunnan verkkosivulla oleva ”Blankett för medborgarförslag”  (kansalaisehdotuslomake). Lomake on saatavissa myös Medborgar-platsenista. Kirjelmässä on ilmoitettava tietyt asiat, jotta se voidaan laskea kansalaisehdotukseksi. Kirjelmässä on ensinnäkin oltava merkintä ”Kansalaisehdotus”. Lisäksi sen tulee sisältää ehdotuksen jättäneen henkilön tai henkilöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Kansalaisehdotuksen voi kirjoittaa ruotsin lisäksi myös suomen kielellä, koska Hälleforsin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Voit luovuttaa kansalaisehdotuksesi itse henkilökohtaisesti kunnanvaltuuston kokouksessa, tai voit jättää sen tai lähettää postitse osoitteeseen:
Hällefors kommun
Kommunsekreteraren
712 83 Hällefors

Kunnan vastaanotettua kansalaisehdotuksesi se käsitellään kunnan-valtuustossa. Kunnanvaltuusto päättää, vastaako valtuusto kansalais-ehdotukseen tai voiko kunnanhallitus tai joku muu lautakunta päättää siitä. Ennen kansalaisehdotusta koskevan päätöksen tekemistä ehdotus valmistellaan esimerkiksi kunnanhallituksessa. Se merkitsee sitä, että ehdotusta selvitetään ja hankitaan päätökseen tarvittavia tietoja. Päätös tai ilmoitus kansalaisehdotuksessa esitetyn asian edistymisestä ilmoitetaan vuoden kuluessa.

Kansalaisehdotuksen tulee koskea asioita, jotka kuuluvat kunnan toimialueelle. Kansalaisehdotuksen tulee siis koskea asioita, joista kunnalla on valtuudet tehdä päätöksiä. Asian on esimerkiksi koskettava kunnan aluetta tai sen asukkaita eikä se saa esimerkiksi kuulua valtion vastuualueeseen.

Kansalaisehdotukset voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita: vanhustenhuolto, koulu, lasten päivähoito, rakentaminen, kulttuuri ja urheilu. Jokainen kansalaisehdotus saa sisältää vain yhden ehdotuksen.Jos sinulla on monta eri ehdotusta, voit tehdä useita kansalaisehdotuksia.

Kansalaisehdotuksia on mahdollista tehdä muillekin tahoille kuin kunnalle. Kaikki Örebron läänissä kirjoilla olevat voivat jättää kansalaisehdotuksia aluevaltuustolle. Tänne jätettyjen kansalaisehdotusten tulee koskea asianomaisen alueen vastuulla olevia asioita, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, julkista liikennettä tai alueellista kehitystä.

Jos sinulla on mielipiteitä esimerkiksi bussiliikenteestä, älä jätä kansalais-ehdotustasi siitä Hälleforsin kunnalle vaan Region Örebro läänille.
Voit lukea lisää Region Örebro läänille jätettävistä kansalaisehdotuksista heidän verkkosivuiltaan tai soittaa yksikön johtajalle Kristina Berglundille numeroon 019-602 72 12 tai vaihteeseen 019-602 70 00.

Kansalaisilla on monenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kuntansa tarjoamiin palveluihin sekä saada yhteys kuntaan. Paras menettelytapa määräytyy esimerkiksi sen mukaan, mitä asiasi koskee ja miten aktiivinen haluat olla. Muutamia esimerkkejä:

  • Voit esittää kysymyksiä kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä järjestettävissä kyselytuokioissa. Kysymyksen voi esittää joko kokouksen aikana tai täyttämällä etukäteen verkkosivustossa olevan lomakkeen. Jos jätät kysymyksen kirjallisena etkä itse pysty olemaan paikalla, joku toinen voi lukea sen puolestasi.
  • Voit osallistua kunnan järjestämiin erilaisiin keskusteluihin ja neuvonpitoihin. Voit esimerkiksi ilmoittautua jäseneksi kunnan kansalaispaneeliin. Saat silloin muutamia kertoja vuodessa sähköpostitse kutsun vastata eri aiheita koskeviin kysymyksiin.
  • Ruotsinsuomalaisena sinulla on mahdollisuus osallistua suomenkieliseen neuvonpitoryhmään ja pyrkiä siten vaikuttamaan kunnassa meneillään olevaan työhön. Tämä mahdollisuus tarjoutui suomenkielisille Hälleforsin kunnan liityttyä suomen kielen hallintoalueeseen vuonna 2012. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinaattoriin Marjo Mäkiseen, puh. 0591-641 31.
  • Jos sinulla on yksittäinen pienehkö kysymys tai mielipide, voit myös ottaa yhteyttä suoraan kyseisen toiminnan vastuuhenkilöön. Kansalaisehdotukset on aina käsiteltävä ja valmisteltava kunnallislain mukaisesti, joten ottamalla yhteyttä kyseiseen tahoon voit yleensä saada vastauksen nopeammin.
  • Äänestämällä vaaleissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan luottamus-henkilöiden valintaan. Jos haluat vaikuttaa enemmän, voit liittyä itse jonkin poliittisen puolueen jäseneksi ja asettua vaaliehdokkaaksi.

Jos haluat esittää mielipiteen tai kysymyksen ja olet epävarma esimerkiksi siitä, kuka vastaa jostain erityisestä toiminnasta, voit täyttää kunnan verkkosivuilla olevan lomakkeen ”Synpunkter och frågor”  (mielipiteitä ja kysymyksiä).
Hälleforsin kunnan verkkosivuston kohdassa ”Kommun Politik” (kunta ja politiikka) / ”Dialog och synpunkt” (keskustelut ja mielipiteet) voit lukea lisää yleisestä kyselytuokioista, kansalaisehdotuksista ja kansalaispaneeleista (ruotsiksi).

Liittyvää tietoa

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00