Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Val av fritidshem

En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola ska bli erbjuden fritidshem vid eller så nära som möjligt den grundskola där eleven får utbildning.

Överklagande

Om eleven blir placerad vid ett annat fritidshem, än den du som vårdnadshavare önskar, har du rätt att överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd

Senast uppdaterad