Val till riksdag, landsting och kommun

Bild: Turkos cirkel med gult, vitt och ljusblått streck med likfärgade rektanglar på. Text: Valmyndigheten

Sverige har allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år. Valdagen äger alltid rum den andra söndagen i september. Nästa allmänna val är 11 september 2022.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är folkbokförd i kommunen eller länet.
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Du behöver ett röstkort och en id-handling. Du får ditt röstkort i brevlådan ungefär tre veckor före valet. På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud om du är sjuk, har funktionsnedsättning eller är gammal och inte själv kan ta dig till din vallokal eller röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan
lantbrevbäraren vara bud åt dig.

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Detta material och instruktioner finns att hämta på alla ställen där vi kan rösta eller hos kommunen.

För väljare som inte på annat sätt kan utöva sin rösträtt på valdagen, anordnar kommunen avgiftsfria resor efter beställning. Tillgänglighets­anpassad bil finns att tillgå.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Du kan också rösta med bud, lantbrevbärare eller med ambulerande röstmottagare. Det går att förtidsrösta i vilken lokal röstningslokal som helst i landet.

Sidan är uppdaterad