Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ventilation

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö. Hälsoeffekter Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är exempelvis luftvägssymptom trötthet och huvudvärk slemhinnesymptom allergier hudsymptom. Ventilation Hur man upplever inomhusluften är mycket individuellt. Att man upplever ventilationen som dålig kan ha andra orsaker som t.ex. att det finns mycket damm och partiklar i luften. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation bör uteluftsflödet; I en bostad inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg inte understiga ca 7 l/s per person och 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m²) golvarea, vid stillasittande sysselsättning. Idrottshallar, gym och liknande anläggningar inte understiga ca 15 l/s per person. Fuktskador, hög luftfuktighet, kondensbildning på fönster, avvikande lukt och upplevelse av "dålig" luft kan vara indikationer på att ventilationen inte är tillräcklig. Offentliga lokaler som t.ex. skolor, förskolor och vårdlokaler ska regelbundet kontrollera sin ventilation. Relaterad information Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad