Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel utförs av borgerliga vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen, oftast genom förslag av kommunen. Att gifta sig borgerligt är ett alternativ om duinte vill gifta dig i kyrkan. Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Att gifta sig borgerligt är kostnadsfritt.

De par som är utländska medborgare och avser att gifta sig i Sverige bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

För att få gifta sig borgerligt krävs hindersprövning och intyg om vigsel som lämnas ut av skatte­verket. När hindersprövningen är klar får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska du lämna till handläggaren.

Skatteverket

Vigsel/partnerskap kan ske på kommmunkontoret i Formens Hus i Hällefors eller på annan plats i kommunen som paret väljer.

Under ceremonin ska två vittnen finnas med. Dessa måste vara över 18 år. Om vigsel/partnerskap sker på kommunkontoret under kontorstid kan kommunen ordna vittnen.

Susanne Andersson, Per Johansson, Lena Ivarsson och Cecilia Albertsson.

Kontakt handläggare

Önskar du viga dig borgerligt eller ingå partnerskap i Hällefors kommun ska du ta kontakt med handläggaren för borgerlig vigsel för att bestämma tid.

Birgitta Berggren, handläggare
Telefon: 0591-643 11
birgitta.berggren@hellefors.se

Senast uppdaterad