Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas kan därför varningssignalen VMA användas.

Tyfon Foto: MSB

Tyfon Foto: MSB

Sju VMA-anläggningar är monterade i Hällefors tätort och en anläggning i Grythyttan.

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det är i första hand Polis och Räddningstjänst som begär varningsmeddelande.

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

  1. stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  2. stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  3. sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

Signalen testas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Provning och övervakning av VMA-anläggningarna sker från Larmcentralen på Bergslagens Räddningstjänst.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s app Krisinformation kan du prenumerera på notiser för varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Utöver det får du nyheter från Krisinformation.se samt varningar från SMHI och trafikinformation från Trafikverket. 

Kontaktinformation

Bergslagens Räddningstjänst

Telefon: 0586-636 000
E-post: tomas.carlsen@brt.se
Webbplats: www.brt.se

Hällefors kommun

Martin Modig, kris- och beredskapssamordnare
Telefon: 0591-643 89
martin.modig@hellefors.se

Senast uppdaterad