Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Belysning och broar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av broar och gatubelysning i Hällefors kommun.

Bron över Klockarvägen och järnvägen

Prioriteringsordningen som normalt gäller för att åtgärda släckta ljuspunkter

Åtgärd omedelbart

 • Fel som utgör fara för liv eller egendom.
 • Fel på centrala styrsystem (stora områden svarta).

Åtgärd inom en arbetsdag

 • Mörkt centralområde.
 • Mörkt tunnelavsnitt.

Åtgärd inom tre arbetsdagar

 • Omfattande lampbortfall.
 • Mörk vägkorsning.
 • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats eller trappa.

Åtgärd inom 14 arbetsdagar

 • Fel som omfattar tre eller flera lampor i följd.

Åtgärd vid nästa ordinarie lampbyte

 • Enstaka lampor som inte är kritiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Belysningen ses över två gånger per år, på våren och hösten.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad