Kulturskolans logotyp

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet. Varje år ansöker Kulturskolan om medel till olika kulturprojekt som kommer grundskolans elever och lärarna till del. Bidraget ska stärka elevernas eget skapande och öka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

På Kulturrådets webbplats finns mer information kring Skapande skola.

kulturradet.se

Dessa projekt pågår under läsåret 20/21

På grund av coronapandemin har några av projekten ställts in, skjutits upp till vårterminen eller till läsåret 21/22

"Cirkus i skolan"
F-6 på Grythyttans skolan, F-3 på Klockarhagskolan samt Särskolan. Cirkus är något som lockar både fantasin och det konstnärliga uttrycket. För att ge eleverna en fördjupad upplevelse ska de först få forska om cirkus, läsa litteratur, se på film och förbereda frågor till cirkusartisten "Cirkus Roman" som sedan kommer att besöka dem på skolorna. De får då se en cirkusföreställning och Roman kommer även att berätta om livet på en cirkus. Eleverna kommer sedan själva att få prova på och lära sig cirkuskonster i en workshop. Det hela avslutas med ett uppspel där de får visa upp vad de lärt sig för varandra.

"Dansa" i årskurs 1
Alla ettor har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Detta projekt vill vidga elevernas syn på dans ytterligare. Ta vara på lusten och de nyfunna erfarenheterna genom att de får se en professionell dansföreställning.

"Teaterprojekt SLOT", språk, lärande och teater

Alla elever i årskurs 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro länsteater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare så fördjupas läsförståelsen

"Författarbesök och skrivarverkstad"

Årskurs 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag.

"Filmproduktion" med årskurs 8

Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio.

”Skolgård i förvandling” årskurs F–9

Skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som knyter ihop skolgården. Arbete mellan professionella graffitti-konstnärer, lärare och elever.


Dessa projekt pågick under läsåret 19/20

På grund av coronapandemin har projekten som planerats in under våren ställts in och eller skjutits på till läsåret 20/21.

"Dansa" i årskurs 1

Alla ettor har dans på schemat med danspedagoger från Kulturskolan. Detta projekt vill vidga elevernas syn på dans ytterligare. Ta vara på lusten och de nyfunna erfarenheterna genom att de får se en professionell dansföreställning.

"Teaterprojekt SLOT", språk, lärande och teater

Alla elever i årskurs 4 i Hällefors kommun har teater på schemat med teaterpedagoger från Kulturskolan. I projektet samarbetar skolan, kulturskolan och Örebro länsteater. Genom att läsa manus på svenskan, dramatisera texten på teaterlektionen och sedan möta texten genom professionella skådespelare så fördjupas läsförståelsen.

"SÄKERT" i årskurs 8

Det är ett samarbete med biologi, skolhälsan och en professionell teater, om sex, samlevnad och hbtq-frågor.

"Författarbesök och skrivarverkstad"

Årskurs 9 ska få möta en författare, vilket är en yrkeskategori de vanligtvis inte träffar men genom läsning möter indirekt varje dag.

"Filmproduktion" med årskurs 8

Det är ett samarbete mellan bilden, svenskan och en professionell filmare från Backa studio.

”Skolgård i förvandling” årskurs F–9

Skapa en kreativ, pedagogisk och lustfylld ”möjlighetsbana” målad direkt på marken som knyter ihop skolgården. Arbete mellan professionella graffitti-konstnärer, lärare och elever.

Sidan är uppdaterad