Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hyr kommunens lokaler för övernattning

För de föreningar och organisationer som gästar Hällefors kommun i samband med idrottscuper, läger eller tävlingar finns kommunala lokaler att hyra för övernattning. Här informerar vi om vilka lokaler som finns att hyra och vad som gäller.

Avgift för att hyra kommunens lokaler

Avgiften för att hyra kommunens lokaler och anläggningar för övernattning är 500 kronor per natt och lag.

 • Varje bokning måste ha en kontaktperson.
 • Du som bokar är skadeståndsskyldig för eventuell stöld eller skada samt vid åverkan på lokalen, utrustning eller materiel.

 • Du som kontaktperson är ansvarig över:
 • Att respektive lokal som hyrs möbleras om, återställes och grovstädas, inför och efter övernattningen.
 • Upprätta en lista med kontaktuppgifter till minst en kontaktperson från alla lag/föreningar/organisationer som övernattar i lokalerna.
 • Visa lagens kontaktpersoner övernattningslokalerna.
 • Informera om att det måste finnas en vakande nattvakt på plats.
 • Informera om hur många personer som får vara i respektive lokal.
 • Dela ut ett informationsblad till lagens kontaktpersoner, och informerar om, vilka ordningsregler som gäller och visa utrymningsvägar, brandredskap och var alla ska samlas om brandlarmet går. Lagens kontaktpersoner ska i sin tur informera alla som övernattar om detta. Informationsbladet får ni av Hällefors kommun eller finns att laddar ner och skriva ut nedan.

Informationsblad att dela ut till besökande lag/föreningar/organisationer.

 • Lås lokalen och släck lamporna.
 • Städa lokalen och återställ inredning som när den mottogs (vid bristande städ faktureras extra städ).
 • Se till att papperskorgar är tömda och sopsäckar är lämnade i avsedda utrymmen.
 • Återlämna passerkort, ”taggar” med mera

Exempelvis avloppsstopp, elavbrott och vattenläckage

 • Under kontorstid: 0590-641 00
 • Utanför kontorstid: SOS Alarm 0591-100 38

Boka lokal för övernattning

Telefon: 0591-644 66
fritidsbokningen@hellefors.se

Senast uppdaterad