Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Övernatta i kommunens lokaler

För de föreningar och organisationer som gästar Hällefors kommun i samband med idrottscuper, läger eller tävlingar finns kommunala lokaler att hyra för övernattning. Här informerar vi om vilka lokaler som finns tillgängliga för övernattning och vilka regler som gäller.

Avgift för att hyra kommunens lokaler

Avgiften för att hyra kommunens lokaler och anläggningar för övernattning är 500 kronor per natt och lag.

 • Utse ansvarig kontaktperson för bokningen
 • Utse en kontaktperson för övernattande lag vid evtuellt tillbud med mera
 • Ta kontakt med respektive ansvarig för visning av övernattningslokal
 • Visa övernattningslokal för laget.
 • Ansvara för att lokalen är redo för övernattning genom flytt av möbler och grovstäd om det behövs
 • Ansvara för att inte ha fler personer i lokalen än vad lokalen tillåter
 • Säkerställa att det finns en vakande nattvakt på plats
 • Ansvara för att informera sig och gruppen om utrymningsvägar, brandredskap och vilken uppsamlingsplats alla ska samlas på om brand uppstår.
 • Ansvara för att ordningsregler efterlevs
 • Ansvara för att ingen röker, brukar alkohol och dylikt i lokalen
 • Hyresgästen för bokningen är skadeståndsskyldig för eventuell stöld eller skada samt vid åverkan på lokalen, utrustning eller materiel

 • Låsa lokalen och släcka lamporna
 • Städa lokalen och återställa inredning som när den mottogs (vid bristande städ faktureras extra städ)
 • Se till att papperskorgar är tömda och sopsäckar är lämnade i avsedda utrymmen
 • Återlämna passerkort, ”taggar” med mera

Exempelvis avloppsstopp, elavbrott och vattenläckage

 • på kontorstid 0590-641 00
 • utanför kontorstid via SOS Alarm 0591-100 38

Boka lokal för övernattning

Telefon: 0591-644 66
fritidsbokningen@hellefors.se

Senast uppdaterad