Hällefors kommuns logotyp
pihlskolans logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

SFI, Svenska för invandrare

Sfi riktar sig till vuxna som inte har svenska som modersmål och som är folkbokförda i Hällefors kommun. Utbildningen inom Sfi syftar till att ge de grundläggande kunskaperna i det svenska språket.

Studier på Sfi ger dig språkliga redskap för att kunna kommunicera och delta i vardags- samhälls- och yrkeslivet. Studerande på Sfi har i vissa fall möjlighet att kombinera studierna med grund- eller gymnasiekurser på komvux. Vi erbjuder olika studievägar där du kan få betyg efter varje avslutad kurs. Vid inskrivnings­samtalet och den inledande kartläggningen bestäms vilken studieväg du ska gå.

Studieväg 1

Utgörs av kurserna A, B, C och D. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med ingen eller kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 2

Utgörs av kurserna B, C och D. Studieväg 2 vänder sig till personer som har en kort tidigare studiebakgrund.

Studieväg 3

Utgörs av kurserna C och D. Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer som är vana att studera.

Kontinuerlig kursstart. Sök via formuläret nedan eller via vår drop-in tid på Lärcentrum torsdagar 14-15.

Ansökan till Sfi

Sidan är uppdaterad