Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Trafikregler och säkerhet

Trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar på uppdrag av Hällefors för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

vid resecentrum avsmalning av vägen, övergångsställe

Stationsvägen vid resecentrum

Cirkulationsplatser och fartdämpande hinder

Några av de åtgärder som används är, 30 km/h, cirkulationsplatser och fartdämpande hinder som exempelvis byglar och avsmalningar med genomsikt.

Fatighetsägarens ansvar

För att få en säker trafikmiljö måste häckar och träd vid gator och gångbanor klippas.

Som fastighetsägare har du ansvar för att sopa, sanda och skotta utanför din fastighet. Fastighetsägaren ansvarar också för att snövallar är borttagna så post kan lämnas och sopor hämtas.

Du har även ansvar för att träd och häckar som finns i anknytning till din fastighet inte skymmer sikten för varken fordonsförare eller fotgängare.

I broschyren "Klipp häcken!" får du information om tryggare trafikmiljö.

Broschyren Klipp häcken Pdf, 823.1 kB.

Transport

Om du har tung, bred eller lång transport som överstiger vikt- och/eller dimensioner som är tillåtna enligt trafikförordningen ska du ansöka om transporttillstånd.

Information om de regler som gäller beträffande transport­tillstånd kan läsas på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket

Berör transporten endast Hällefors kommun ska ansökan skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen.

Ansökan om transporttillstånd som endast berör kommunen

För transporter som berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas.

Ansökan om transporttillstånd som berör flera kommuner

Sidan är uppdaterad