Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter avslutad anpassad grundskola eller träningsskola.

Program

På anpassad gymnasieskola erbjuds elever nationella, specialutformade och individuella program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

Var finns anpassad gymnasieskola

Hällefors kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan eleverna söker sig framför allt till de närliggande kommunernas skolor. Idag går de flesta elever i Örebro eller Karlskoga.

Ansökan

Ansökningar till anpassad gymnasieskola görs hos studie- och yrkesvägledaren.

Kontakt

Anna Åsling, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0591-642 02
Mobilnummer: 073-633 04 03 (endast för SMS)
Anna.Asling@hellefors.se

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 95