Vattenskyddsområde

Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden. En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet. Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde? För dig som bor och/eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verksamheter är förbjudna och andra kräver tillstånd eller ska anmälas till Miljökontoret. Tänk på grundvattnet Tänk på grundvattnet när du tvättar bilen, arbetar i trädgården eller värmer upp huset. Vissa bekämpningsmedel som läcker ut i naturen kan komma att påverka grundvattnet negativ. Anmäl arbete inom vattnenskyddsområde Glöm inte att alltid anmäla allt arbete som sker inom vattenskydsområdet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Relaterade e-tjänster Ansöka om tillstånd eller göra anmälan inom vattenskyddsområde Relaterad information Vattenskyddsområde på Länsstyrelsens hemsida Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad