Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Effektiv samordning för trygghet, EST

EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommuners förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba förebyggande och öka tryggheten i våra kommuner.

Centrala Hällefors: bilar, byggnader, björkar och folk

I arbetsgruppen så ingår Hällefors kommun förvaltning, bildning, omsorg, socialtjänst, politisk representant, Hällefors bostads AB, Folkhälsoteamet, Samhällsbyggnad Bergslagen, brotts­förebyggande rådet och Polisen. På sikt kommer gruppen att bli utökad med flera aktörer i samhället.

Målet och syftet med arbetsmetoden är att effektivisera det brotts­förebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet för att minska otryggheten i samhället genom att sätta in välanpassade insatser i god tid.

Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och händelse­rapporter för att skapa gemensamma lägesbilder och kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet med EST är en del av brottsförebyggande rådets arbete, BRÅ.

Senast uppdaterad