Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Familj, barn och ungdom

På barn- och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot familjer, samt barn och ungdomar i åldern 0–20 år. Vårt arbete sträcker sig över förebyggande arbete, familjestöd i olika former, myndighets­utövning med utredningar och familjerättsligt arbete.

Två vuxna och två barn ute på en äng

Om du har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar är du välkommen att vända dig till barn- och familjegruppen med funderingar kring dina barn, oro för andras barn, separationer med mera. Detta gäller allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem.

Alla som arbetar inom individ- och familj har tystnadsplikt. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter blir utlämnade till obehöriga. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke.

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen och är till för att skydda din personliga integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen

Kontakt

Kontorstid

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. På kvällar och helger kan du vid akuta situationer komma i kontakt med socialtjänsten via socialjouren på telefonnummer 019-21 41 05.

Telefontider

Måndag–torsdag 16–23
Fredag 16–01
Lördag 15–01
Söndag 15–23

Följande dagar öppnar socialjouren 13.00:

  • Trettondagsafton
  • Skärtorsdag
  • Valborgsmässoafton
  • Dag före Kristi himmelfärdsdag
  • Dag före pingstafton
  • Dag före midsommar
  • Dag före alla helgons dag

Övrig tid, ring 112.

Postadress

Hällefors kommun
Individ- och familj
712 83 Hällefors

Senast uppdaterad