Familje­verksamheter

Hällefors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo i och vi arbetar för att familjer, barn och ungdomar ska må bra här. För att uppnå det finns fler verksamheter som kan erbjuda råd, stöd och hjälp.

Familjesamverkansteamet i norra Örebro län har till uppgift att vara ett neutralt samverkansstöd i ärenden där det finns ett behov av omfattande samverkan kring en familj.

Teamet har en bred tvärprofessionell kompetens och består av tre samordnare med bakgrund som psykolog, socionom och sjuksköterska. Teametes roll är att samordna och leda samverkansmöten för att dela information, diskutera möjligheter och för att planera vidare för att familjen ska få ett sammanhållet. All medverkan är frivillig och bygger på samtycke.

Vill du kontakta teamet går det bra att ringa.

Marta Bjurström, samordnare/teamledare
Telefon: 073-679 09 54

Familjesamverkansteamets folder Pdf, 346.7 kB.

Information om Familjesamverkansteamet på Region Örebros webbplats

Till Familjecentralen kan du som förälder med barn 0–6 år få stöd, hjälp och tips i ditt föräldraskap och komma och umgås, fika eller leka tillsammans med andra föräldrar och barn. Oftast arrangeras en sång- eller sagostund någon gång under dagen. Verksamheten är kostnadsfri och alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Verksamheter i Familjecentralen

  • Öppna förskolan
  • Barnavårdscentralen
  • Barnmorskemottagningen
  • Individ och familjeomsorg
  • Familjecentralen samarbetar även med Folktandvården, Kulturskolan och Biblioteket.

Besöksadress

Hällefors Vårdcentral
Gillervägen 20, 712 30 Hällefors

Öppettider

Familjecentralen kommer att öppna så snart pandemin tillåter.
Planerade öppettider: onsdagar klockan 13.00–16.00 och fredagar klockan 9.00–12.00

Mer information

Lena Syväjärvi
E-post: lena.syvajarvi@hellefors.se
Telefon: 0591-642 21

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och är för alla föräldrar till barn 3–12 år. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme.

Folder ABC-träffar höst 2021 Pdf, 313.4 kB.

För mer information och anmälan

Anneli högberg anneli.hogberg@hellefors.se 070-453 66 42

Lena Syväjärvi lena.syvajarvi@hellefors.se 072-209 08 44

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30

Sidan är uppdaterad