Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kunta ja politiikka

Hälleforsin kunnan asukkaat voivat kunnanvaltuuston kokousten yhteydessä järjestettävien kyselytuokioiden aikana esittää poliitikoille kunnan toimintaa koskevia kysymyksiä. Jos et voi itse osallistua kokoukseen, voit jättää kysymykseksi kunnansihteerille ennen kokousta, jolloin kokouksen puheenjohtaja lukee kysymyksen kunnanvaltuustolle.

Kansalaisehdotuksia

Kuntalaiset voivat tehdä myös niitä kunnan toiminta-alueita koskevia kansalaisehdotuksia, joilla heidän mielestään tarvitaan erilaisia toimia. Joko kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus vastaa kansalaisehdotukseen, kun asia on käsitelty. Ehdotuksen laatijat voivat itse seurata, kumpi taho ehdotusta käsittelee. Verkkosivustollamme on lomake kansalais-ehdotuksen tekemistä varten, mutta ehdotuksen voi kirjoittaa myös muulle paperille. Kansalaisehdotuksessa tulee olla allekirjoitus ja kirjoittajan yhteystiedot, jotta kunnanvaltuusto voi ottaa sen käsittelyyn.

Kunnanvaltuuston kokoukset

Kunnanvaltuuston kokoukset ovat aina kokonaisuudessaan avoimia yleisölle, ja kansalaiset voivat yleensä osallistua myös kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksiin sillä aikaa, kun asioita käsitellään. Poikkeuksena ovat kokoukset, joissa käsitellään esimerkiksi yksityishenkilöitä koskevia salassapidettäviä asioita. Kunnanvaltuuston kokoukset lähetetään myös Hälleforsin lähiradiossa taajuudella 89,0 Mhz.

Kokouskutsut ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouskutsut ja salassapito-velvollisuuden piiriin kuulumattomat liitteet julkaistaan kunnan verkkosivustolla noin viikkoa ennen kutakin kokousta. Myös kokousten tarkistetut pöytäkirjat julkaistaan verkkosivustolla.
Alkuperäiset pöytäkirjat ja käsiteltyjä asioita koskevat asiakirjat ovat aina saatavilla kunnantalolla.

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00