Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Perheto­iminta

Hälleforsissa eri toimijat tekevät yhteistyötä perheiden tukemiseksi. Yhteistyöhön osallistuvat kunnan koulut, yksilö- ja perhehuolto, Örebron läänin maakäräjien perusterveydenhuolto ja perheneuvonta, Ruotsin kirkko sekä erilaiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Tässä esitteessä kerrotaan lyhyesti perhetoiminnan eri muodoista, yhteystietoineen.

Hälleforsin kunta

Vintergatan – ryhmiä lapsille, joiden perheessä on ongelmia

Hälleforsissa on järjestetty tukiryhmiä lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia, kärsivät päihderiippuvuudesta tai psyykkisistä sairauksista. Tällaisissa oloissa elävillä lapsilla ja nuorilla on tarve ilmaista tunteitaan sanoin sekä saada kuulla, etteivät he ole syyllisiä. Monet kokevat olevansa tilanteessaan yksin ja saattavat helpommin altistua psyykkisille ja fyysisille sairauksille – jos he eivät saa apua ja tukea ajoissa.

Yhteystiedot: Yksilö ja perhe 0591-643 20 Oppilasterveydenhuolto 0591-641 76

Ruotsin kirkko

Ruotsin kirkko tarjoaa Hälleforsin seurakunnassa monenlaista toimintaa vanhemmille, lapsille ja nuorille, mm. avointa päiväkotitoimintaa 0–5-vuotiaille, vauvahierontaa sekä kirkon ohjaamaa nuorille suunnattua toimintaa.

Yhteyshenkilö: Jessica Jakobsson 0591-640 15

Örebron läänin maakäräjät

Jos sinulla on lapsesi terveyttä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteyttä lastenneuvolaan tai äitiysneuvolaan.

Lastenneuvola, BVC

Yhteydenotto: arkisin klo 8.00–9.00 Puh: 0591-685 61, 685 35

Äitiysneuvola, MVC, kätilö

Yhteydenotto: arkisin klo 9.00–9.30 Puh: 0591-685 05

Perheneuvonta

Hälleforsissa on tarjottu perheneuvontaa syyskuusta 2015 lähtien. Parisuhde ja perhe-elämä voivat merkitä monenlaisia haasteita. Perheneuvonta voi tarjota tukea hyvien ratkaisujen löytämiseksi erilaisiin ongelmiin.

Yhteydenotto:
Arkisin 8.15–16.30
Puh: 019-602 74 64

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00