Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Näringsliv

Ovako+Loka+Måltidens Hus

Hällefors kommun har ett brett och sprudlande näringsliv. Vi har ambitionen att alla företag ska ha de bästa förutsättningarna för att utvecklas i vår kommun. Här ska det vara lätt att bedriva verksamhet och att starta nya företag. Hällefors kommun ska på bästa sätt leverera den kommun­service företag behöver.

Guide i bygglovs­processen

Den viktigaste informationen om byggfrågor är samlad i denna broschyr.

Flytta hit

Flytta till Hällefors, här är det lätt att kombinera en ny rolig karriär med ett bra liv.

Gabriela Kloth

Kontakt

Gabriela Kloth, näringslivsstrateg Telefon: 0591-641 28
E-post: gabriela.kloth@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se