Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Näringslivet och skolan

I kommunen finns två grundskolor, en högstadieskola och en gymnasieskola. Skolan arbetar aktivt i samverkan med det lokala näringslivet för att förbereda eleverna inför framtida yrkesval.

Under hela skolgången arbetas det för att förbereda eleverna inför framtida yrkeslivet. En mängd aktiviteter görs för att eleverna ska få en kunskap om dagens arbetsmarknad, det vill säga vilka yrken som finns och vilka utbildningar som leder dit.

Det finns flera olika sätt för eleverna att nå denna kunskap. Prao och praktik är viktigt för att ge eleverna kunskap om hur det ser ut på olika arbetsplatser, men vi arbetar också tillsammans med företagen och gör bland annat studiebesök.

Vartannat år arrangerar kommunen tillsammans med företag och organisationer en yrkesmässa "Spana vägen" där elever från årskurs 1 upp till och med gymnasie och yrkesvux får möta arbetsgivare för att ta reda på mer om olika yrken.

Senast uppdaterad