Hjälpmedel

Hjälpmedel i hemmet ökar möjligheterna till ett självständigare och friare liv. Vid utprovning bedöms behovet av hjälpmedel av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Exempel på hjälpmedel som kan utprovas är bad- och duschhjälpmedel, toalettstolsförhöjningar samt förhöjande sittdynor.

För de som har svårt att minnas, planera, strukturera eller har svårt med tidskontroll finns hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig eller mer delaktig i samhällslivet.

Sjukgymnasterna på Hällefors vårdcentral och hemrehabsjukgymnasten är ansvariga för utprovning av samtliga gånghjälpmedel.

Kommunen är ansvarig för att tillhandahålla hjälpmedel när det krävs vård- och behandling i hemmet.

Från och med 1 januari 2020 har några avgifter för hjälpmedel tillkommit och andra har förändrats.

Kontakt

Peter Elfsten, hjälpmedelsombud Telefon: 0591-642 48
E-post: peter.elfsten@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 4/9 2020 13.48.34