Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen bedriver rehabilitering på samtliga vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden, i hemmet och inom enheten för funktions­nedsatta. Vi har förflyttnings­instruktörer och rehabiliterings­ombud i samtliga verksamheter inom kommunens äldreomsorg och inom enheten för funktionsnedsatta.

Person som knypplar

I hemmet får du rehabilitering i samarbete med vårdtagaren, sjukgymnasten för hemrehab som är anställd av Hällefors vårdcentral, rehabundersköterskor, hemtjänsten, arbetsterapeut samt anhöriga.

  • Person som behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter vistelse på sjukhus, korttidsboende eller på dagrehabiliteringen.
  • Person som varit långvarit sjuk och vill komma igång.
  • Person som känner att krafterna börjar avta och upplever en osäkerhet i utförandet av dagliga aktiviteter.
  • Är över 65 år.
  • Bor i ordinärt boende.
  • Är motiverad till träning.
  • Kan medverka i träning och förstår instruktioner.
  • Har förutsättningar att efter träning kunna bibehålla eller förbättra aktivitetsförmågan.
  • Har svårt att ta sig till vårdcentralen eller har behov av rehabilitering i hemmiljö.

I första hand blir en person prioriterad som återkommit till hemmet efter sjukhusvistelse, i övriga fall sker individuell bedömning/prövning efter behov.

Vi genomför en bedömning när förfrågan inkommit och kriterierna är uppfyllda. Legitimerad personal gör ett hälso och sjukvårdslagen (HSL) beslut.

Rehabilitering kan ske vid individuella träningstillfällen med sjukgymnasten för hemrehab, arbetsterapeut eller med hjälp av hemtjänstpersonal.

Rehabperioden är tidsbegränsad, mål blir formulerade för tränings­perioden och utvärdering sker. Är det behov av fortsatt rehabilitering gör arbetsterapeut eller sjukgymnasten för hemrehab en ny bedömning och nya mål blir formulerade.

Sjukgymnastens första besök är kostnadsfritt. Därefter kostar det 220 kronor per besök. Beloppet är inkluderat i högkostnadsskyddet. Debitering sker via faktura.

Arbetsterapeutens besök kostar 464 kronor per timme och ingår i maxtaxan.

Kontakt

Lola Olsson, enhetschef HSL
Telefon: 0591-642 70
lola.olsson@hellefors.se 

Sandra Andersson, hemrehabsjukgymnast
Telefon: 070-270 75 60
Sandra.Andersson@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad