Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Sjukresa

Grundregeln för sjukresor till och från vården är att alla ska bli erbjudna gratis resa med kollektiv­trafiken. Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka sjukresa till läkare, sjukvårdande behandling och tandvård.

Du som är folkbokförd i Örebro län och har tillstånd till färdtjänst eller har medicinska skäl kan använda sjukresa med serviceresefordon.

Vad som gäller för sjukresor, 1177 Vårdguiden

Boka din sjukresa

Du bokar din planerade sjukresa genom att ringa till beställningscentralen. Du behöver ringa senast 18.00 helgfri måndag till fredag dagen innan din önskade resdag.

Kontaktuppgifter till beställningscentralen, länstrafiken Örebro

Du som bor i Örebro län reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken till och från vården.

Resa till och från vård, länstrafiken Örebro

Vård inom Örebro län

Om du vill kan du resa med egen bil till vården. Du får ersättning per mil, minus egenavgiften per enkelresa. Det är Region Örebro län som betalar ut ersättningen till dig.

Sjukresa med egen bil, länstrafiken Örebro

Vård utanför örebro län

Om du har fått remiss till vård utanför Örebro län gäller särskilda regler.

Kontakta sjukreseenheten för mer information

Senast uppdaterad